Klik HIER voor de homepage van TV Rijshaeghe

User Name

Password

Info New or Forgotten?

TV Rijshaeghe > Vereniging > Bestuur
Delen

Jaarverslag Verenigingsjaar 2019

Agenda Algemene Ledenvergadering 16-01-2020

Notulen Algemene Ledenvergadering 16-01-2020

Bestuur TV Rijshaeghe

 
  • Voorzitter:                      Cock Schaap
  • Penningmeester:           Wendy van der Kruk
  • Secretaris:                     Astrid Beentjes
  • Technische commissie: Petra van Asten
  • Algemeen bestuurslid:   Anthon van de Sande